รถเครนให้เช่า ปทุมธานี รังสิต กรุงเทพ ,เช่ารถเครน ,รถเครนรับจ้าง รถเครนใกล้ฉัน, รถเครนปทุมธานี ,รถเครน ราคา

โหลดชาร์ตรถเครน คืออะไร

คือ ระยะห่างจากจุดศูนย์กลางของรถเครนไปยังวัตถุที่จะยก มีหน่วยเป็นเมตร ซึ่งผู้ผลิตจะเป็นผู้กำหนดตามขนาดและรุ่นผลิต ซึ่งมีความแตกต่างกัน ดังนั้นผู้เกี่ยวข้องกับรถเครนจำเป็นต้องมีความเข้าใจและแปลความหมายต่างๆ ที่แสดงไว้ได้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย