เช่ารถเครน ,รถเครนให้เช่า, รถเครนปทุมธานี ,รถเครนรับจ้าง , รถเครน ราคา

ในการทำงานกับเครน ผู้ที่เป็น Rigger จำเป็นต้องทราบสัญญาณมือ ที่จะสื่อสารกับคนขับเครน 

โดยสัญญาณมือที่ใช้ จะต้องมีความเข้าใจที่ตรงกัน ระหว่างคนขับเครน และคนให้สัญญาณ

1.ยืดแขนบูม กำมือทั้งสองข้าง ไว้ข้างหน้า หัวนิ้วโป้งชี้ออก

2.หดแขนบูม กำมือทั้ง 2 ข้าง ไว้ข้างหน้า หัวนิ้วโป้งทั้ง 2 อันชีเข้าหากัน

3.สวิง  กางแขนพร้อมกับชี้นิ้วไปในทิศทางที่จะให้แขนบูมเคลื่อนไป

4.เคลื่อนช้าๆ หมุนนิ้วอยู่ใต้ฝ่ามืออีกข้าง แสดงให้เห็นว่า หมุนรอกช้าๆ

5.แขนบูมลง กางแขน และชี้หัวนิ้วโป้งลง

6.ยกแขนบูม กางแขนออกให้หัวนิ้วโป้งชี้ขึ้น

7.ดึงสายขึ้น ทำแขนงอเป็นมุมฉาก นิ้วชี้หมุนเป็นวงกลมในแนวระดับ

8.ปล่อยสายเคเบิลลง แขนเอียงลงข้างล่าง นิ้วชี้หมุนเป็นวงกลม

9.หยุด กางแขน และหงายฝ่ามือลง เคลื่อนแขนไปข้างหน้าและหลังในแนวระดับ (หยุดฉุกเฉิน)