รถเครนให้เช่า ปทุมธานี กรุงเทพ,เช่ารถเครน, รถเครนรับจ้าง,รถเครนใกล้ฉัน,รถเครนปทุมธานี,รถเครนกรุงเทพ , รถเครนให้เช่า,รถเครน 25 ตัน ,รถเครน 10 ตัน

รถเครให้เช่า

รถเครน คืออะไร มีกี่ประเภท อะไรบ้าง

เครน เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ปั้นจั่น“ “เครน” คือ เครื่องจักรกลที่ใช้ยกสิ่งของหนัก ขึ้นลงตามแนวดิ่ง และเคลื่อนย้ายสิ่งของเหล่านั้น ในลักษณะแขวนลอยไปตามแนวราบ มี 2 แบบ คือ เครนเคลื่อนที่ได้ และเครนเคลื่อนที่ไม่ได้

เครนมี 2 แบบ

  1. เครนชนิดเคลื่อนที่ (Mobile Cranes) หมายความว่า เครนที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ควบคุม และเครื่องต้นกำลังอยู่ในตัว ซึ่งติดตั้งอยู่บนยานที่ขับเคลื่อนในตัวเอง
  2. เครนชนิดอยู่กับที่ (Stationary Cranes) หมายความว่า เครนที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ควบคุมและเครื่องต้นกำลังอยู่ในตัว ซึ่งติดตั้งอยู่บนหอสูง ขาตั้งหรือ บนล้อเลื่อน
รถเครนให้เช่า 60ตัน

เครนชนิดเคลื่อนที่ (Mobile Cranes)

เครนอยู่กับที่

เครนชนิดอยู่กับที่ (Stationary Cranes)

กฎหมายรถใหญ่ชวนรู้

เมื่อกฎหมายเมืองไทยที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะ ให้รถเครนอยู่ในกลุ่มรถใหญ่อย่างรถบรรทุก โยมิได้ถือเป็นจักรกลเคลื่อนที่ตามลักษณะการใช้งานจริง มันจึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องประสบปัญหาไม่แตกต่างกับกลุ่มขนส่ง รถบรรทุก จึงไม่แปลกที่เขาจะจับตาใส่ใจรถใหญ่โดยเฉพาะเรื่องกฎ ระเบียบในการวิ่งรถ น้ำหนักรถ เพราะเวลามีเหตุ มันหาผลง่าย ฉะนั้น ในบทความนี้จึงขอนำข้อกฎหมายประกาศ คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับรถใหญ่ มาให้ท่านๆ ได้ทราบและอาจให้บรรดาคนขับได้รู้อีกทางเพื่อลดความเสี่ยงในการเสียทรัพย์ และเวลาได้บ้าง

พ.ร.บ.จราจรทางบก 2552

สำหรับกฎหมายฉบับนี้ ถือเป็นกฎหมายตัวแม่ของบรรดากฎกระทรวง ประกาศกรมที่เกี่ยวกับการจัดการจัดระเบียบจราจรทางถนน ต้องอาศัยอ้างอิงกฎหมายฉบับนี้ในการออกมาในกฎหมายแม่ฉบับนี้ มีการระบุเรื่องหลักๆ ของรถใหญ่ไว้ตั้งแต่ความหมายของรถบรรทุก รถพ่วง ผู้ขับขี่ไปถึงผู้บังคับใช้กฎหมายอย่าง เจ้าพนักงานจราจร (ตำรวจชั้นสัญญาบัตซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งให้เป็น)  ‘พนักงานเจ้าหน้าที่’ (ตำรวจซึ่งผ่านการอบรมเป็นจักรกลเคลื่อนที่ตามลักษณะการใช้งานจริง มันจึงเป็น ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการจราจร) และ ‘อาสาจราจร’ (ผู้ซึ่งผ่านการอบรมตามหลักสูตรอาสาจราจร และได้รับการแต่งตั้ง ให้ช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยในหมวด 3 จะว่าด้วยหลักเกณฑ์การบรรทุกล้วนๆ ส่วนการขับรถที่เกี่ยวข้องกับรถบรรทุก และรถที่มีความเร็วประกาศ คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับรถใหญ่ มาให้ท่านๆ ได้ทราบ ข้าต้องวิ่งช่องซ้าย รวมถึงการให้ไฟสัญญาณเพื่อการเลี้ยวนั้นและอาจให้บรรดาคนขับได้รู้อีกทางเพื่อลดความเสี่ยงในการจะกำหนดไว้ในมาตรา 35 และ 36

กฎกระทรวง ประกาศกรม

ในบรรดากฎกระทรวง ประกาศกรมการขนส่งทางบก สำหรับกฎหมายฉบับนี้ ถือเป็นกฎหมายตัวแม่ของบรดา ที่เกี่ยวกับรถบรรทุกนั้น มีการปรับปรุง เพิ่มเติม แก้ไขทั้งจากกฎกระทรวง ประกาศกรมที่เกี่ยวกับการจัดระเบียบจราจร พ.ร.บ. และตัวกฎ ประกาศเดิมอยู่หลายฉบับ โดยฉบับที่ใช้กันอยู่ทางถนน ต้องอาศัยอ้างอิงกฎหมายฉบับนี้ในการออกมาในปัจจุบันก็เช่นใน กม.แม่ฉบับนี้ มีการระบุเรื่องหลักๆ ของรถใหญ่ไว้

– กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2522) ว่าด้วยความเร็วตั้งแต่ ความหมายของรถ ที่กำหนดความเร็วของรถที่มีน้ำหนักรถรวมทั้งน้ำหนักบรรทุกเกิน 1,200 กก. ให้ขับในเขตกรุงเทพฯ เมืองพัทยาหรือเขตเทศบาลได้ไม่เกิน 60 ก.ม.ต่อ ชม. หรือนอกเขตให้ได้ไม่เกิน 80 ก.ม.ต่อ ชม.

– กฎกระทรวง ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2550) ว่าด้วยความสูงของการบรรทุก ที่กำหนดความสูงของรถบรรทุกซึ่งบรรทุกตู้สำหรับบรรจุสิ่งของ ให้บรรทุกสูงได้ไม่เกิน 4.20 เมตร

– กฎกระทรวง ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2550) ว่าด้วยความสูงของการบรรทุก ที่กำหนดความสูงของรถบรรทุก ให้บรรทุกสูงไม่เกิน 3.00 เมตร จากพื้นทาง เว้นแต่รถบรรทุกที่มีความกว้างของรถเกิน 2.30 เมตร ให้บรรทุกสูงไม่เกิน 4.00 เมตร จากพื้นทาง

 

ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจร

ถือเป็นกฎหมายอีกตัวหนึ่งที่บังคับใช้โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยตรง แต่การออกเป็นประกาศออกมายังต้องอาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก ซึ่งข้อบังคับที่ว่านี้สามารถออกบังคับได้ทั้งทั่วประเทศ หรือเฉพาะท้องถิ่นก็ได้ อย่างเช่น

– ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร ว่าด้วยการห้ามเดินรถและการห้ามจอดรถบรรทุก ตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไปและรถพ่วงในเขตกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 ที่ห้ามรถบรรทุกตั้งแต่ 10 ล้อ รถที่มีเพลาตั้งแต่ 3 เพลาขึ้นไป และรถพ่วงวิ่งรถในเขตพื้นที่ภายในของถนนวงรอบ พื้นที่ชั้นในของกรุงเทพฯ 113 ตารางกิโลเมตร อาทิ ถนนวงศ์สว่าง ถนนรัชดาฯ ถนนอโศก ถนนพระราม3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ เป็นต้น โดยอนุญาตให้วิ่งได้ระหว่างเวลา 10.00 – 15.00 น. ทุกวัน

– ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทั่ว ราชอาณาจักร ว่าด้วยการห้ามเดินรถ และการห้ามจอดรถบรรทุกตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไป และรถพ่วง ในเขตกรุงเทพฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549 ที่กำหนดการการห้ามวิ่ง และห้ามจอดในถนนฉลองกรุง ตั้งแต่ทางแยกถนนฉลองกรุงตัดกับถนนสุวินทวงศ์ ถึงทางแยกถนนฉลองกรุงตัดกับมอเตอร์เวย์

พ.ร.บ ทางหลวง พ.ศ 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. ทางหลวง (ฉบับ 2) พ.ศ. 2549

กฎหมายฉบับนี้ถือเป็นกฎหมายแม่ของการเดินรถบนทางหลวงต่างๆ ของประเทศ โดยเฉพาะการกำหนดประเภทยานพาหนะและน้ำหนักบรรทุกที่จะให้วิ่งได้ และเป็นที่มาให้กับการออกประกาศของผู้อำนวยการทางหลวงในหลายๆ ฉบับด้วยกันโดยล่าสุดนี้ก็คือ ประกาศผู้อำนวยการทางหลวง ฉบับที่ 8 ที่ว่าด้วย การกำหนดน้ำหนักบรรทุกรวม

กฏหมายรถใหญ่ที่ควรรู้

ประกาศผู้อำนวยการทางหลวง ฉบับที่ 8

เป็นข้อบังคับในการกำหนดน้ำหนักบรรทุกล่าสุด และมีการประกาศใช้เมื่อกันยายน 2558 ที่ผ่านมานี้หมาดๆ และรถเครนก็ไม่พลาดที่จะต้องโดนเอี่ยวด้วยเช่นกันทั้งนี้ทั้งนั้น ด้วยประเภทและลักษณะการใช้งานที่มีรูปแบบเฉพาะตัวชัดเจนอยู่แล้ว เพียงแต่มีความสามารถในการเคลื่อนที่ได้เองเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ถูกตีความไปอยู่ในกลุ่มรถขนส่ง ทั้งที่มันไม่ได้ถูกนำมาใช้เพื่อการนั้นเลย จึงทำให้ผู้ประกอบการรถเครนต้องเรียกร้องกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมการขนส่งทางบก และกรมทางหลวงที่อยู่สังกัดกระทรวงเดียวกัน ให้ทบทวนและแก้ไขการแยกกลุ่มรถเครนออกมาจากกลุ่มขนส่งรถบรรทุก ซึ่งจะเป็นเช่นไรนั้น คงต้องติดตามกันต่อไป

ราคากลางค่าเช่ารถเครน

สถิติอุบัติเหตุรถใหญ่

ในรอบปีที่ผ่านมา เรามักจะเห็นข่าวคราวการเกิดอุบัติเหตุของรถใหญ่อยู่บ่อยๆ ซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่พ้นรถบรรทุก และสาเหตุส่วนใหญ่ก็เกิดจากตัวบุคคล จากความประมาทเป็นหลัก ดังนั้น บทความนี้จึงถือโอกาสนำเสนอสถิติอุบัติเหตุของบรรดารถใหญ่ที่ว่ามาให้ทุกท่านได้ทราบ และได้ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนป้องกัน หรือปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวข้อง นั่นคือ คนขับ และการบำรุงรักษารถต่อไป (อ่านต่อ)

ปั้นจั่น

ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั่นจั้น และหม้อน้ำ พ.ศ.2552

หมวดที่ ๒ ปั้นจั่น

ส่วนที่ ๑ บททั่วไป

ส่วนที่ ๒ ปั้นจั่นเหนือศีรษะและปั้นจั่นขาสูง

ส่วนที่ ๓ ปั้นจั่นหอสูง

ส่วนที่ – รถปั้นจั่นและเรือปั้นจั่น

ส่วนที่ ๕ อุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับปั้นจั่น

หมวดที่ ๒ ส่วนที่ ๑ บททั่วไป

ข้อ 48 ในการประกอบ การทดสอบ การใช้ การซ่อมบำรุง และการตรวจสอบปั้นจั่นหรืออุปกรณ์อื่นที่นำมาใช้กับปั้นจั่น นายจ้างต้องปฏิบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะหรือคู่มือการใช้งานที่ผู้ผลิตกำหนดไว้ หากไม่มีรายละเอียดคุณลักษณะหรือคู่มือการใช้งานดังกล่าว นายจ้างต้องปฏิบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะ หรือคู่มือการใช้งานที่วิศวกรได้กำหนดขึ้นเป็นหนังสือ (อ่านต่อ)

ความรู้เกี่ยวกับรถเครน
ตัวอย่างการทำห่วงและข้อต่อแบบต่างๆ

ข้อแนะนำการยกอย่างปลอดภัย

ลวดสลิงที่ใช้สำหรับการผูกมัด หรือยึดดยงวัสดุอื่นใดต้องมีค่าความปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 5 การทำห่วง ข้อต่อ ของลวดสลิงที่ใช้สำหรับการผูก มัด ยกเคลื่นย้ายหรือยึดโยงวัสดุ

รูปแบบการใช้สเก็นถูกวิธี ผิดวิธี

รูปแบบการใช้สเก็น (Shackles) ถูกวิธีและผิดวิธี

การใช้สเก็นที่ผิด คือ 1.ใส่สเก็นกลับด้าน 2.จะทำให้สลักหมุนหลุดออกมาได้

บทความต่างๆ