ให้เช่ารถบดถนน ขนาด 4 ตัน, เช่ารถบด 4 ตันปทุมธานี, รังสิต, กรุงเทพ พร้อมคนขับ

สำหรับงานทำถนน งานก่อสร้างต่างๆ รถบด คือ รถสำหรับบดดินให้เรียบหรือบดถนนให้ราบ มีลูกกลิ้งขนาดใหญ่สำหรับบดอยู่ข้างหน้า      และอาจมีล้อเหล็กหรือล้อยางอยู่ข้างหลัง โดยในการทำงานก่อสร้าง รถบดอาจจะไม่ใช้เครื่องจักรที่จำเป็นสำหรับงานก่อสร้างทุกประเภท    อย่างไรก็ตาม หน้าที่สำคัญของรถบด คือ การบดอัด ดิน ทราย หรือวัสดุ ให้ได้ตามเกณฑ์ที่ต้องการ 

1.รถบดถนนขนาด 4 ตัน ให้เช่าแบบรายวัน 

  • เช่ารถบดถนนขนาด 4 ตันรายวัน ราคา คิดค่าเช่า เริ่มทำงานตั้งแต่ 8.00 – 17.00 น. 8 ชั่วโมง คิดเป็น 1 วัน นอกเหนือจาก 8 ชั่วโมง คิดเป็น OT (รวมคนขับและรวมค่าน้ำมัน)
       1.1 ทำงาน 8 ชม. (เต็มวัน) ตั้งแต่ 8.00 – 17.00 น.

2.รถบดถนนขนาด 4 ตัน ให้เช่าแบบรายวัน 

  • เช่ารถบดถนนขนาด 4 ตันรายเดือน ราคา คิดค่าเช่า เริ่มทำงานตั้งแต่ 8.00 – 17.00 น. 8 ชั่วโมง คิดเป็น 1 วัน นอกเหนือจาก 8 ชั่วโมง คิดเป็น OT (รวมคนขับ)

              2.1 คนขับ + น้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) *** จากผู้เช่า
              2.2 คนขับ + น้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) *** จากผู้ให้เช่า

รถบด 4ตัน ให้เช่า
เช่ารถบด 4ตัน ปทุมธานี กรุงเทพ

ให้เช่ารถบดถนน ขนาด 10 ตัน, เช่ารถบด 10 ตันปทุมธานี, รังสิต, กรุงเทพ พร้อมคนขับ

1. รถบดถนนขนาด 10 ตัน ให้เช่าแบบรายวัน 

  • เช่ารถบดถนนขนาด 10 ตันรายวัน ราคา คิดค่าเช่า เริ่มทำงานตั้งแต่ 8.00 – 17.00 น. 8 ชั่วโมง คิดเป็น 1 วัน นอกเหนือจาก 8 ชั่วโมง คิดเป็น OT (รวมคนขับและรวมค่าน้ำมัน)
       1.1 ทำงาน 8 ชม. (เต็มวัน) ตั้งแต่ 8.00 – 17.00 น.

2. รถบดถนนขนาด 10 ตัน ให้เช่าแบบรายเดือน

  • เช่ารถบดถนนขนาด 10 ตันรายเดือน ราคา คิดค่าเช่า เริ่มทำงานตั้งแต่ 8.00 – 17.00 น. 8 ชั่วโมง คิดเป็น 1 วัน นอกเหนือจาก 8 ชั่วโมง คิดเป็น OT (รวมคนขับ)

              2.1 คนขับ + น้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) *** จากผู้เช่า
              2.2 คนขับ + น้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) *** จากผู้ให้เช่า

เช่ารถบด ปทุมธานี กรุงเทพ
รถบด 10ตันให้เช่า

งานบริการให้เช่ารถบดขนาด 10 ตัน ทั้งแบบรายวันและแบบรายเดือน *** ราคายังไม่รวมค่าขนย้าย (ราคาค่าขนย้ายขึ้นอยู่ตามระยะทางกิโลเมตร)