รูปแบบการใช้สเก็น (Shackles) ถูกวิธีและผิดวิธี

รูปแบบการใช้สเก็นถูกวิธี ผิดวิธี

การทดสอบสเก็น (Shackles)

ทำการตรวจสอบสเก็น (SHACKLES) หากมีสึกหรอ บิดเบี้ยว ดัดโค้งเสียรูป ยืด ถ่างออก ถูกขูดเป็นร่องลึก มีรอยแหว่วง ถูกกัดกร่อนเกินค่ากำหนด 10% หรือแตกร้าว ให้ยกเลิกการใช้งานสรุปได้ดังนี้

1.มีการบิดตัวของสเก็น (Shackles) ตั้งแต่สิบองศาขึ้นไป

2.มีการถ่างออกจากปากสเก็น (Shackles) เกินร้อยละสิบ

3.มีการสึกหรอ รอยขูด รอยแหว่ง เกินร้อยละสิบ

4.มีการสึกหรอที่สลักสเก็น (Shackles) เกินร้อยละสิบ

5.มีการแตกหรือร้าวส่วนหนึ่งส่วนใดของสเก็น (Shackles) 

6.มีการเสียรูปทรงหรือการกัดกร่อนของสเก็น (Shackles) เกินร้อยละสิบ